Asfalt

Vi ytbelägger allt från mindre infarter och gårdar till större landsvägar. Säsongen sträcker sig från maj till november.

Vilken typ av asfalt ska jag använda?

Det finns tre huvudtyper av ytbeläggningar att välja mellan. Vilken typ som bäst motsvarar dina behov beror på hur stort slitaget är på den asfalterade ytan.

Halvvarm massa (mjukgjort oljegrus (MJOG) / mjukgjort asfaltsgrus (MJAG)

Lämpar sig för både små och stora vägar. Hårdare än oljegrus men mjukare än asfalt. Detta är den ytbeläggning som vanligtvis används på de kommunala vägarna på Åland.

Varm massa (asfaltbetong)

Asfalt lämpar sig för alla typer av ytbeläggningar. Tack vare sin hårdhet är asfalt att rekommendera vid beläggning av gårdsplaner, svängplaner och vägar som är hårt trafikerade.

Rekommendationer

  • Största stenstorlek: 11 mm för gårdsplaner och uppfarter där du vill ha en finkornigare yta. 16 mm för övriga arbeten.
  • Mängd: 100 kg asfalt/m2 ger en tjocklek på ca 4 cm, vilket lämpar sig för normala gårdsplaner. Ytor som är utsatta för mer slitage och belastning kräver 120 kg/m2, vilket ger en tjocklek på ca 5 cm.

Ett bra underarbete är A och O för en lyckad asfaltering

Ett välgjort underarbete ger alltid det bästa slutresultatet - och ökar samtidigt asfaltens livslängd. Det lönar sig att vara noggrann! Vi ger gärna tips och råd till dig som vill göra underarbetet själv, men hjälper även till vid behov.

Kontakta oss redan i planeringsskedet!