Grus

Den röda graniten

Vår täkt består av vackert rödbrun rapakivigranit, med mycket låga halter av sulfider och lermineral.

 

Vi har allt från fin sand till grovt krossgrus

Vi har även riktigt fin natursand till både sandlådor och badstränder, så mycket eller så lite du behöver!

0/2-0/63

Grus med korn i dimensionerna 0/2-0/63 mm innebär allt från fint grus med små korn i storleken 0-2 mm till grovt grus med korn i storleken 0-63 mm. Den här typen av grus skapar bärighet och används överallt där du inte behöver dränerande egenskaper. Ju grövre grus desto bättre bärighet.

Beställ grus i dimensionerna (klicka på dimensionerna för att läsa mer om dem): 

  • Samkross 0/4
  • Samkross 0/8
  • 0/12
  • 0/16
  • 0/32
  • 0/63
  • 0/150

2/5-70/100

Grus i dessa dimensioner är dränerande grus som inte packar tätt utan släpper igenom vatten. De minsta dimensionerna 2/5 och 4/8 har även halkstoppande egenskaper som gör dem lämpliga att sanda med.

  • Beställ grus i dimensionerna: 2/5, 4/8, 8/16, 11/16, 16/32, 32/63 eller 70/100

Du betalar bara för det grus du får

Eftersom vi väger lastbilen innan vi fyller den betalar du bara för det grus du faktiskt får. Det är ett rättvist system baserat på exakta mätningar och inte på uppskattningar. På följesedeln anger vi mängden i både ton och kubik.

Maximal mängd/transport är ca 25 kubik (ca 38 ton)

Du väljer själv om du vill hämta grus med egen släpvagn eller om vi ska leverera grus med lastbil direkt till dig.

Export till övriga Norden

Granitens egenskaper och våra tillverkningsmetoder garanterar grus av hög kvalitet. Från vår egen kaj exporterar vi grus för högkvalitetsbeläggningar som är utsatta för stort slitage och har höga krav på slitstyrka. Exportgruset är certifierat enligt standard EN13043 och EN13242

Tack vare sin vackra röda färg är den åländska graniten även omtyckt som gånggrus.