Betong

Det finns oändligt många användningsområden för betong. Allt från golv, husgrunder, plintar och trappor till valv, bjälklag och väggar. Det går till och med att gjuta hela hus och andra stora projekt som broar, hamnar och kajer i betong.

Behovet avgör blandningen

Utgående från betongens användningsområde blandar vi enligt ca 70 olika recept. Egenskaper som färg, hållfasthet, konsistens, största stenstorlek, tiden det ska ta innan betongen härdar samt om betongen ska vara självkompakterande och vibreringsfri (så kallad SKB-betong) är exempel på faktorer som påverkar blandningen.

Det är också möjligt att beställa betong som är färdigt fiberarmerad.

Vi är certifierade enligt EN206-1  

Lossning av betong

Beroende på arbetets art erbjuder vi lossning av betong:

  • direkt på marken
  • via hydraulisk ränna med räckvidd på 9 meter
  • med hjälp av betongpumpar med räckvidd upp till 36 meter

Genom att koppla på extra slangar kan vi dessutom pumpa betongen betydligt längre än betongpumparnas 36 meter.

Vi tänker på miljön

Vi använder i så stor utsträckning som möjligt vårt eget krossgrus istället för naturgrus när vi blandar betong. På så sätt nöter vi inte på miljön genom onödiga transporter samtidigt som vi hjälper till att bevara de naturliga sandåsarna.

Dessutom sker all uppvärmning med lågsvavlig brännolja istället för vanlig villaolja.